Tout

O wszystkim po trochu

Dr Cezary T. Szyjko, Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Europy

Jednym ze strategicznych priorytetów polskiej prezydencji przyjętych w rządowym ,,Programie 6-miesiecznej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r.” jest Bezpieczna Europa. Działaniem priorytetowym w tym obszarze jest bezpieczeństwo energetyczne, które UE może osiągnąć dzięki spójnej zewnętrznej polityce energetycznej.

Dlatego też wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE zostało uznane za jeden  z priorytetów Polski w okresie Przewodnictwa w RUE.

Narastające problemy energetyczno-ekologiczne oraz fala rewolucji w Afryce Północnej w warunkach pogłębiania gospodarczych współzależności międzynarodowych są istotnymi czynnikami,  które określają kierunki  ewolucji bezpieczeństwa w stosunkach   międzynarodowych.  Proces ten należy do najistotniejszych dla teorii i praktyki stosunków  międzynarodowych,  gdyż bezpieczeństwo i jego poczucie ciągle jest najważniejszą  wartością.

Celem podjętej pracy jest kompleksowe  przedstawienie  wyzwań i problemów międzynarodowego bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego w Europie w XXI w. na przykładzie Unii Europejskiej.

Zaopatrzenie w nośniki energii oraz jakość klimatu poszczególnych państw i regionów odgrywają pierwszoplanową rolę dla ich rozwoju i bezpieczeństwa. Ze względu na ścisły związek globalizacji z dynamicznym rozwojem gospodarki stanowi ono ważne wyzwanie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego w wymiarze globalnym i regionalnym.

Reklamy

2 października 2011 Posted by | Stosunki międzynarodowe | , | Dodaj komentarz